02-02-11

Interprofessioneel akkoord

ONTWERP VAN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 2011-2012


Het ACV heeft het ontwerp van interprofessioneel akkoord gewikt en gewogen.
Minpunten tegen pluspunten. | Effecten van een ja-stem tegen effecten van een neen-stem.
Het had voor het ACV gerust meer mogen zijn.
Voor werkgelegenheid en vorming. | Voor jongeren. | Voor koopkracht. | Voor gelijke rech-
ten voor arbeiders en bedienden. We zien de onvolkomenheden en de vele zaken die wenog verder moeten onderhandelen.
Dat geeft een smaak van te weinig, te vaag en te traag.
HET ACV GAAT VOOR:
• VERBETERINGEN VOOR ACTIEVEN EN NIET-ACTIEVEN
• GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE WERKNEMERS
• VERLENGING VAN DE BRUGPENSIOENEN
Maar het ACV wil de goede punten in het ontwerp van akkoord niet verliezen.
. Door NIET NEE te zeggen trekken we de sociale uitkeringen in belangrijke mate op:
pensioen, werkloosheid, ziekte en invaliditeit, beroepsziekte.
. Door NIET NEE te zeggen kunnen we de tijdelijke maatregelen verlengen:
brugpensioen vanaf 56 jaar voor bouw, nachtarbeid en 40 jaar loopbaan en halftijds brugpensioen.
. Door NIET NEE te zeggen blijven we mee onderhandelen over belangrijke dossiers:
gemeenschappelijk werknemersstatuut, loonmarge, brugpensioen, …
. Door NIET NEE te zeggen bestendigen we de crisismaatregelen:
behoud crisispremie voor arbeiders en hogere uitkeringen (75% en 70%) bij tijdelijke werk-
loosheid.
. Door NIET NEE te zeggen kunnen we de koopkracht verbeteren:
onverkort vrijwaren van index en bovenop ruimte voor loonsverhoging vanaf 2012 (0,30%).
. Door NU JA te zeggen, toont het ACV dat het er voluit voor gaat om via onderhandelingen tot een
gemeenschappelijk werknemersstatuut te komen.
. Door NU JA te zeggen, geeft het ACV aan dat het klaar staat om via onderhandelingen en zo no-
dig mobilisatie te komen tot een volwaardige oplossing.
Met gelijke rechten voor alle werknemers.
Zonder aantasting van de sociale zekerheid.
Binnen een aanvaardbare periode.
Het ACV staat met zijn arbeiders- en bediendecentrales klaar om goed voorbereid die
eindonderhandeling aan te vatten.
Het ACV blijft opkomen voor het belang van alle werknemers.
Het ACV heeft op 1 februari 2011 met 67,9% van de stemmen het licht op groen gezet voor
het interprofessioneel akkoord voor 2011-2012. Na ruime raadpleging. En na zorgvuldige
afweging van alle elementen. Ook van wat dreigt te gebeuren als er geen akkoord komt.
 


20:28 Gepost door alex Vancauwenbergh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.