25-08-09

AB INBEV DIRECTIE KRIJGT OPNIEUW BONUS

 

Vorig jaar kreeg CEO Carlos Brito geen bonus. In het eerste halfjaar van 2009 zag hij zijn inspanningen wél verzilverd. Dat meldt het weekblad Trends.

Het zijn enorme sommen, onder de IFRS rapportering. Namelijk een bedrag van 73 miljoen dollar voor het directiecomité van Anheuser-Busch InBev en zijn dertien leden.

En dat enkel in het eerste halfjaar van 2009. Die 73 miljoen dollar betreft de totale kost voor de werkgever, inclusief bijvoorbeeld sociale zekerheidbijdragen, patronale lasten. Of belastingregelingen voor expats, en de kosten voor pensioenregelingen (dus ook de kosten in de toekomst voor het bedrijf ten aanzien van de medewerkers). Plus de kostprijs van aandelenopties.
De bedragen zijn dus geen reëel beeld van wat de medewerker bruto in handen krijgt. In 2008 bijvoorbeeld bedroeg het loonbedrag onder IFRS regeling voor het directiecomité 27 miljoen euro. Maar het directiecomité kreeg slechts 6,7 miljoen euro in handen.

Toch wijzen de cijfers op een bepaalde, opvallende, tendens. Het directiecomité bestaat, net als vorig jaar, uit dertien mensen (al gebeurden er twee wissels). De personeelsbeloningen op korte termijn bedroegen in het eerste halfjaar 42 miljoen dollar. Dat is een verhoging met 83 procent, in vergelijking met het eerste halfjaar van 2008 (23 miljoen dollar). Daarnaast zijn er vergoedingen in de vorm van aandelen(opties). Deze post klom voor het directiecomité van 13 naar 30 miljoen dollar. Tenslotte was er een bedrag van 1 miljoen dollar als vergoeding voor uitdiensttreding. Samen geeft dit 73 miljoen dollar, of een verhoging met 92% in vergelijking met het eerste halfjaar van 2008.

De schuldenafbouw

De dertien medewerkers krijgen dus geen 73 miljoen dollar in handen. Maar de procentuele verhoging is wél het gevolg van het behalen van de doelstellingen door het directiecomité. De brouwer kent een vergoedingstelsel dat zijn medewerkers voor een belangrijk deel variabel beloont (dus een bonus), indien bepaalde doelstellingen worden behaald. In 2008 haalden CEO Carlos Brito en zijn financiële rechterhand Felipe Dutra hun doelstellingen niet volledig. Daarom kregen ze geen bonus.

Die bonus is er dus wél in het eerste halfjaar van 2009. Die wordt dit jaar uitzonderlijk al in het eerste halfjaar uitbetaald. Parameters zijn bijvoorbeeld de volumegroei. De brouwer zag weliswaar zijn totale volumes dalen, maar presteerde in sommige gebieden beter dan de algemene markt. Nog een parameter is de hoogte van de besparingen.

Een cruciale parameter is de afbouw van de schulden. Die afbouw staat vandaag centraal, na de 54,8 miljard dollar hoge overname van Anheuser-Busch. De onderneming streeft naar een snelle daling van de verhouding tussen de bedrijfskasstroom (EBITDA) en de netto schuldenlast. Met andere woorden: in hoeveel jaar kan de bedrijfkasstroom de financiële schulden, verminderd met de eigen liquide geldmiddelen, afbetalen? De parameter bedroeg 4,2 op 30 juni 2009. Dat ligt ruimschoots onder de clausulevereisten, die werden afgesproken met de banken die de leningen verstrekten. De EBITDA in het eerste halfjaar bedroeg 6,383 miljard dollar. De netto schuld klokte op 30 juni af op 53,136 miljard dollar.

De algemene vergadering van 28 april gaf het topmanagement voor die schuldenafbouw een wel heel bijzondere wortel. De dertien leden van het directiecomité maken kans op 9,3 miljoen aandelenopties (aan een uitoefenprijs van 10,32 euro), indien de verhouding bedrijfkasstroom versus netto schuld einde 2013 onder 2,5 zakt. Vanaf 2014 kunnen de opties dan worden uitgeoefend. CEO Carlos Brito heeft dan recht op 3,25 miljoen van die 9,3 miljoen aandelenopties.

10:29 Gepost door alex Vancauwenbergh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.