07-05-08

SYNDICALE ACTIEWEEK ACV - ABVV

 

 
 
Syndicale actieweek ACV en ABVV

     van 9 tot 13 juni 2008

  Het Federaal Bureau van het ABVV en het Gemengd Nationaal Comité van het ACV hebben vanochtend beslist om in de week van 9 tot 13 juni acties te voeren om het probleem van de koopkracht opnieuw aan te kaarten. Deze acties zullen provinciaal verschillend zijn en georganiseerd worden in afspraak tussen ACV en ABVV. De koopkrachtevolutie blijft voor heel veel mensen probleem nummer 1. Overal waar werknemers samenkomen, blijkt dat de ongerustheid hierover groot is. ABVV en ACV willen daarom nog voor de zomervakantie een signaal geven aan regering en werkgevers. T.a.v. de regering is de boodschap dat:-          de ondernemingen reeds langs de kassa gepasseerd zijn, ondermeer met de notionele intrestaftrek;-          het budget voor de verhoging van de sociale uitkeringen – waarover in september onderhandeld wordt - voldoende hoog moet zijn;-          dat fiscale maatregelen sociaal moeten zijn en de lage en middelhoge lonen ten goede moeten komen;-          dat er rechtvaardige belastingmaatregelen moeten komen (o.m. fraudebestrijding, kapitaalinkomens beter belasten, …)-          dat de bestaande maatregelen bedoeld om de energiekost voor de gezinnen onder controle te houden, verlengd moeten worden en dat er bijkomende maatregelen genomen moeten worden ten laste van de betrokken sectoren. T.a.v. de werkgevers zijn deze acties een aanloop naar de onderhandelingen eind 2008 en begin 2009. ACV en ABVV zullen dan looneisen stellen, met ondermeer een verhoging van het brutoloon, te beginnen met de minimumlonen. Want naast mensen met een uitkering ondervinden ook werkenden – de lage én meer en meer ook de middeninkomens - hinder van de koopkrachtevolutie. Het spreekt voor zich dat ABVV en ACV elke poging om het indexsysteem onderuit te halen als een provocatie zullen beschouwen.  De acties in de week van 9 tot 13 juni zullen provinciaal georganiseerd worden in afspraak tussen ACV en ABVV.

21:40 Gepost door alex Vancauwenbergh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.