18-04-08

VAKBONDEN BOYCOTTEN JAARINFORMATIE

 

Slechts een achttal werknemersafgevaardigden, hetzij 10%  – leden ondernemingsraden van de diverse technische bedrijfseenheden – namen deel aan de door de wet verplichte vergadering van de ondernemingsraad in het kader van de economische en financiële informatie. Initiatief hiertoe werd genomen door de bediendenbonden, die gisteren in conflict geraakten met de directie omdat ze het al 10 maanden zonder CAO moeten stellen. De arbeiders, zelf ook meer en meer de buik vol hebben van de huidige manier van werken, waren solidair. De directie chanteert immers de syndicale delegatie bedienden: als dezen niet bereid zijn variabele verloning te aanvaarden – en daarmee belangrijke financiële verworvenheden uit handen te geven – wil de directie geen CAO afsluiten. 144O bedienden en kaders zijn daarvan het slachtoffer. De acht deelnemers aan de nationale ondernemingsraad opteerden voor deelname om van de gelegenheid gebruik te maken de hogere directie te briefen over wat er zoal fout gaat. Alle showmeetings en ‘ronde tafels’ ten spijt, dringt bepaalde informatie blijkbaar niet door tot de hogere regionen. Anderzijds wordt er niet op vragen of bemerkingen van de basis gereageerd en dan klinkt het achteraf ‘wij wisten het niet’. Nu weten ze het. In de komende weken zullen wel meer syndicaal afgevaardigden èn de mensen die ze vertegenwoordigen naar Leuven afzakken om al wat fout gaat wat extra in de verf te zetten.

 

21:27 Gepost door alex Vancauwenbergh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.