20-03-08

INBEV GOED OP DREEF

 

InBev gaf bij de publicatie van de cijfers de volgende hoogtepunten aan:

 Groei van het biervolume: de biervolumes groeiden jaar op jaar met 4,7% voor het volledige jaar, met volumegroei in de meeste Zones. Tijdens het vierde kwartaal groeiden de biervolumes intern met 4,3%.

 Stijging van de opbrengsten: de opbrengsten stegen met 7,2% voor het jaar, dankzij hogere volumes en een stijging van de opbrengsten per hl met 1,9%, of met +3,6% als er geen rekening wordt gehouden met de impact van de verandering in geografische mix. In 4Q07 stegen de opbrengsten met 7,8%, dankzij een stijging van de opbrengsten per hl met 2,1% en hogere volumes.

 Controle van kosten en uitgaven: ondanks enkele stijgingen van de kost van de basisproducten lag de geconsolideerde kostprijs verkochte goederen (KVG) per hl voor het volledige jaar slechts 2,0% hoger dan in 2006, maar was hij lager dan de gemiddelde inflatie in onze Zones.

 EBITDA-groei en aanhoudende margeverbetering: in 2007 groeide de genormaliseerde EBITDA met 16,5%, wat leidde tot een EBITDA-marge van 34,6%, een interne toename met 274 basispunten. In het vierde kwartaal bedroeg de genormaliseerde EBITDA-groei 23,9% en was de EBITDA-marge 37,8%, goed voor een interne margeverbetering met 482 basispunten.

 Groei van de netto winst met dubbele cijfers: de genormaliseerde winst toerekenbaar aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten van InBev voor 2007 bedroeg 1 863 miljoen euro, een stijging met 22,4% in vergelijking met 2006.

 Aanzienlijke verbetering van de kasstroom: de kasstroom uit operationele activiteiten steeg met 23,6% tot 4,1 miljard euro, dankzij hogere winsten en een beter beheer van het werkkapitaal; dit getuigt van onze inspanningen om het beheer van de kasstroom en het werkkapitaal nog verder te versterken.

 Uitkering aan aandeelhouders: in 2007 heeft InBev in totaal 2,5 miljard euro uitgekeerd. Dit omvat het verwerven van 600 miljoen euro aan InBev-aandelen en 1 129 miljoen euro aan AmBev-aandelen via aandelenterugkoopplannen, evenals het betalen van 435 miljoen euro in dividenden aan de aandeelhouders van InBev en 333 miljoen euro aan minderheidsaandeelhouders, voornamelijk van AmBev. De raad van bestuur van InBev stelt voor een dividend van 2,44 euro per aandeel uit te keren (vorig jaar: 0,72 euro per aandeel), onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders.

InBev blijft ernaar streven om de EBITDA-marge te verbeteren via een combinatie van volume- en opbrengstengroei en een aanhoudend strenge kostencontrole. Het bedrijf merkt echter op dat we in het eerste semester van 2007 sterke groei hebben gekend. Als gevolg daarvan zullen de vergelijkbare cijfers in de eerste helft van 2008 en met name in het eerste kwartaal op het vlak van volume en EBITDA uitdagend zijn.

Als gevolg van de groeiende kasstroomgeneratie en van een proactievere houding in het beheer van onze kapitaalstructuur, blijft de onderneming haar aandelenterugkoopplannen uitvoeren en voert ze een progressiever beleid van dividendbetaling, waarbij de huidige maximum uitkering van 33% wordt geschrapt.

Samengevat is InBev zich ervan bewust dat er in 2008 grotere uitdagingen te wachten staan dan in de voorbije drie jaar. InBev heeft een nieuw terugkoopplan van InBev-aandelen gelanceerd voor een bedrag tot 500 miljoen euro en voor een periode van 12 maanden.

In januari 2008 bereikte InBev een overeenkomst met haar partner in InBev Shiliang (Zhejiang) Brewery om het belang van InBev in dit bedrijf te verhogen tot 100% en de volledige controle te verwerven na goedkeuring door de bevoegde overheden.

Inbev publiceerde beter dan verwachte jaarresultaten, zo merkte SG Private Banking op. De dividendverhoging van 0,72 tot 2,44 EUR (pay-out 49%) verraste vriend en vijand.

Inbev zet daarmee volgens SG Private Banking een nieuwe standaard in de sector. Dit jaar wil de groep opnieuw de omzet verhogen en de EBITDA-marge verder verbeteren.

Tegelijk waarschuwde het management ook voor de moeilijke vergelijkingsbasis in
het eerste semester van dit jaar. De analisten van SG Private Banking trokken het koersdoel op van 52 EUR tot 65 EUR. Het neutraal advies bleef behouden.

Op basis van de resultaten behaald over 2007 heeft KBC Securities de rating voor InBev verhoogd van 'reduce' naar 'accumulate'. De cijfers waren goed, de toekomst ziet er uitdagend uit.

Bank Degroof kon alleen maar bevestigen dat InBev een set goede cijfers bekendmaakte. Het management stelt zich echter voorzichtig op wat de toekomst betreft. De brouwer krijgt slechts een neutraal advies.

ING stak het enthousiasme over de resultaten van InBev niet onder stoelen of banken. Het aandeel is nog steeds een koopadvies waard.

Fortis kon alleen maar bevestigen dat InBev met goede resultaten uitpakten, terwijl het dividend fors wordt verhoogd. Bovendien gaat de brouwer ook nog eens eigen aandelen inkopen.

Het management bleef wel vaag over de vooruitzichten, waarbij vooral werd gewezen op een moeilijke eerste jaarhelft en op de kosteninflatie. Fortis behoudt voorlopig een neutraal advies voor InBev.

CASH sprak in verband met de cijfers van InBev van een uitstekend brouwsel. Het neutraal advies blijft behouden. Inside Beleggen is eveneens neutraal voor het aandeel.

21:06 Gepost door alex Vancauwenbergh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.