05-04-07

VOORSTEL VOOR EEN STERK EN SOLIDAIR AKKOORD IN DE VOEDINGSNIJVERHEID

 

De verzoeningsvergadering van 4 april op het ministerie heeft geleid tot een voorstel voor een sectoraal akkoord, met als belangrijkste punten :

 

Uitzendarbeid

-         Uitzendkrachten tewerkgesteld in de sector worden vanaf 1 januari 2007 opgenomen in het sectoraal pensioenplan voedingsnijverheid.  Dat heeft twee gevolgen :

1.       Uitzendkrachten worden minstens even duur als vaste werknemers, wat het gebruik van uitzendkrachten zal afremmen.

2.       Uitzendkrachten in de sector krijgen nu net als vaste werknemers recht op een aanvullend pensioen. Een belangrijke doorbraak inzake solidariteit !

-         Overlegorganen in de ondernemingen krijgen de opdracht te waken over de correcte toepassing van de wetgeving op uitzendarbeid. Onze militanten kunnen nu ten volle hun rol vervullen !

-         Oprichting sectorale commissie om misbruiken aan te pakken.

 

Koopkracht

-         Loonsverhoging (op de werkelijk betaalde lonen en de minimumlonen na zes maand dienst) met 4,75 %, index inbegrepen : + 0,40 % op 1/7/2007 en + 2,44 % (index inbegrepen) op 1/1/2008 

-         Verhoging van de bijdragen van de werkgevers in het  sectoraal pensioenplan met 0,15 % vanaf 1/1/2008

-         Enveloppe voor bijkomende onderhandelingen in de ondernemingen ten belope van 0,40 %

-         De meeste vaste bedragen (premies) in de sector worden verhoogd met 5 % vanaf 1/1/2008

 

Brugpensioen

Alle mogelijke brugpensioenregelingen worden maximaal verlengd.

 

En verder

Het akkoord bevat ook afspraken over meer vorming, verbetering van allerlei vergoedingen,  verhoging arbeidskledij, functieclassificatie groentennijverheid, enzovoort ….

 

Dit voorstel kwam er dankzij de druk van ACV en ABVV en de steun van onze militanten en leden.

 

ACV en ABVV zijn van oordeel dat dit een goede basis vormt voor een sectoraal akkoord en raadplegen nu verder om tot een definitieve standpuntbepaling te komen.

 

20:44 Gepost door alex Vancauwenbergh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.