21-02-07

SPREEK STEEDS UW EIGEN TAAL TE INBEV...

 

Over enkele dagen is het de ‘verjaardag’ van de aankondiging van het transfert van de administratieve diensten van Jupille naar de oosteuropese landen. Een operatie die men tot nu toe ver van geslaagd kan noemen. Eén van de uitwassen is dat in aanvang de meeste mensen in de business service centers hoofdzakelijk Engels kenden.

Bij herhaling hebben we erop gewezen dat er in België – hoe jammer de overnemers dat ook vinden – een taalwetgeving is. Tijdens de consultatiefasie werd in Ondernemingsraad door de directie trouwens gezegd dat ‘Nederlands en Frans’ vlug aangeleerd zijn, ook in Tjechië en Hongarije.

 

Men heeft de outsourcing doorgevoerd, omdat men het werk daar aan de helft van de prijs maar met dezelfde kwaliteit van de mensen van hier kan uitvoeren. Wel, dan moet men consequent zijn: dan moeten zowel wij (personeel) als onze klanten ook in perfect Nederlands of Frans bediend worden. Anders is de reden van de outsourcing een drogreden (dat is het hoedanook…).

 

Wat blijkt: intussen lijken er meer en meer mensen aldaar de Franse taal machtig te zijn. Uiteraard, de druk vanuit het zuiden zal allicht groter zijn dan vanuit Vlaanderen en zoals gewoonlijk gaat men ervan uit dat wij Vlamingen ons wel zullen laten doen.

 

Men schaamt er zich niet voor om mails te sturen in de zin van: ‘wij spreken enkel Frans en Engels, gelieve uw nota’s in die zin op te stellen’.

 

Dit kan niet, niet alleen omwille van het principe en het respect voor onze eigen taal en cultuur, maar ook omdat er ook misverstanden kunnen ontstaan bij het werken in een andere taal. En wie is dan verantwoordelijk.

 

Wij roepen U dan ook op om zoveel mogelijk uw eigen taal te gebruiken, of dit nu Nederlands of Frans is, naargelang het landsgedeelte waarin je werkt, conform de taalwetgeving. En wat de directie ook beweert, ook kaders hebben een bediendenstatuut en recht om zich in hun eigen taal uit te drukken en te laten aanspreken.

 

Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig dat, als we er allemaal mee akkoord gaan het Engels als voertaal te hanteren, dat er binnenkort ook in het middenkader buitenlanders de lakens uitdelen, zodat je helemaal niet meer in de mogelijkheid bent om op gemoedelijke wijze in je eigen taal met je chefs te communiceren.

 

Een mail die je gestuurd wordt in een andere dan je landstaal, kaats je dan ook best terug. Of verwittig iemand van de syndicale delegatie.

 

Pour les flamands la même chose.

 

 

19:52 Gepost door alex Vancauwenbergh | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.